مسارعین

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ الْمُسَارِعِینَ إِلَیْهِ فِی قَضَاءِ حَوَائِجِهِ

۸ مطلب با موضوع «طلبگی :: حکمت و حکایت» ثبت شده است

مرنج و مرنجان

آخوند ملا علی همدانی که از علمای طراز اول همدان بود، خدمت حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی رسید و از ایشان تقاضای موعظه کرد.

حاج شیخ حسنعلی می فرماید:"مرنج و مرنجان"

مرحوم آخوند ملا علی همدانی می گوید:" خوب مرنجان راحت است، ما کاری می کنیم که خودمان را بسازیم و کسی را از خود ناراحت نکنیم، اهانت به کسی نمی کنیم، غیبت کسی را نمی کنیم و ..این را می شود، اما مرنج را چه کار کنیم؟ کسی به ما بدی می کند، غیبت مان را می کند، پول مان را می خورد، قهرا انسان رنجش پیدا می کند. می شود چنین چیزی که انسان نرنجد؟

فرمودند: "بله"

گفت:"چطور؟"

فرمودند:"خودت را کسی ندان"

عیب کار ما همین جاست. ما خودمان را کسی می دانیم، به ثروت مان، به علم مان، به ریاست مان، به هرچیزی می بالیم، لذا هیچ کس جرأت نداردبه ما "تو" بگوید.

بر مال و جمال خویشتن غره مشو             ***         کان را به شبی برند و آن را به تبی

موافقین ۰ مخالفین ۰

مور و سلیمان

گویند موری حضرت سلیمان را با جمیع لشکر وعده مهمانی خواست و گفت وعده گاه کنار فلان دریا است بعداز آمدن سلیمان و جمع شدن لشکر در کنار دریا مور حاضر شد و پای ملخی با خود داشت در دریا انداخت و عرض کرد به سلیمان :«کل إن فاتک اللّحم فلم یفتک المرق»  
یعنی بخورید آب این دریا را اگر گوشت نیست آبگوشت هست.خنده


خزائن ملا احمد نراقی

موافقین ۰ مخالفین ۰

هر وقت به یاد اویى جوانى

اگر در آیات و روایات وارده درباره جوان دقت کنیم به این مطلب بسیار مهم دست می یابیم که ممکن است شخصی از نظر سِنّی جوان باشد اما از نظر قرآن پیر و فرتوت، و یا شخصی از نظر سنّی پیر و فرتوت باشد و اما از نظر قرآن جوان. برای پیگیری این مطلب، نظرتان را به نکته ای از کتاب هزار و یک نکته حضرت علامه حسن زاده آملی جلب می کنیم:


" هر وقت به یاد اویى جوانى،"

«الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة.»

«اذْ أَوَی الْفِتْیَةُ إِلَی الْکَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَ هَیِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً» (کهف-11)

ترجمه: و به یاد بیاور آن زمان که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند: پروردگارا، به ما از نزد خویش بخشایشی ارزانی دار و برای ما در کارمان رشد را فراهم ساز.

فى الکافى عن الصادق (ع) انه قال لرجل ما الفتى عندکم فقال له الشاب فقال: لا، الفتى المؤمن ان اصحاب الکهف کانوا شیوخا فسماهم الله فتیة بایمانهم.

ترجمه: در کتاب کافی از امام صادق نقل شده است: امام صادق به مردی فرمودند: نزد شما چه کسی جوان است؟ آن مرد در جواب گفت: شابّ (کسی که از نظر سنّی در سنین جوانی است)، امام صادق فرمودند: خیر، جوان مؤمن است. اصحاب کهف (از نظر سنّی) پیر بودند، اما خداوند در قرآن به خاطر ایمانشان آنها را جوان نامید.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

گدای کریم باش

گدای کرم نباش 

.

.

                  گدای کریم باش


موافقین ۰ مخالفین ۰

گدا را با کریم فرقی نیست

گدا می گیرذ ، بلا عوض

   

     و کریم می دهد ، بلا عوض


پس ...


                         گدا را با کریم فرقی نیست مگر کریم دهد و گدا گیرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

گدا کار خود تعطیل نکرد ، ما چرا کنیم

شاگردی در سحر برفی زمستان نزد استاد آمد از برای درس


    در آمدن مردد بود...


              استاد گفت : در راه که می آمدی آیا گدایی دیدی؟


شاگرد گفت : بلی


                        استاد گفت : «گدا کار خود تعطیل نکرد ، ما چرا کنیم»

موافقین ۰ مخالفین ۰

گدایی در حرم

یکی را گفتند در حرم حضرت رضا (علیه السلام) روی چه کنی؟

 

               گفت: گدایی


من استطاع أن یمنع نفسه من أربعة اشیاء فهو خلیق بأن لاینزل به مکروهٌ أبداً قیل: وما هنّ یا أمیرالمؤمنین! قال: العجلة واللجاجة والعُجب والتّوانی


One of Imam Ali’s (AS) sermons:
Somebody who can avoid doing the following four vices deserves being protected against undesirable things [makruh]. “O Commander of the Faithful, what are those four vices?” people asked. “Impetuousness, obstinacy, egotism and laziness,” He said.


(Tohfatul Oqul, p. 222)Anybody – whether ordinary individuals or the officials or those who rule society – who rids himself of these four qualities will never be faced with an unpleasant incident: 1- Impetuousness: making rash or careless decisions or doing something in a careless manner (impetuousness does not include the sense of speed with which something is done). 2- Obstinacy: one of the dangerous and chronic habits is unfair insistence on something just because one had said it or taken a particular position on it and therefore, he is not prepared to back down even if the opposite is proven. 3- Pride and egotism: ignoring one's own faults and weak points and sometimes magnifying one's virtues. 4- Laziness: putting off to tomorrow what has to be done today. Many years of experience led me to the conclusion that this tradition by Imam Ali (AS) is the embodiment of all wisdom and that all the harms that have beset society have been caused by this. May Allah, through our efforts and by His favor, keep these qualities away from us.

موافقین ۰ مخالفین ۰

گدا

...وقتی گدا با دیگران مهمان شود، خراب می کند

 

     در جمع خوبان گدایی دعوت کرده ای، همه محترم و وزین ، اما گدا گداست ، خراب می کند

 

سر سفره ادب باید و با ادب ها کم خورند 

 

                                                  ولی چون گدایی سر سفره ای حاضر شود خراب می کند

 

مجلس سخن را دانایی سزد و چون گدایی در مجلس بزرگان در آید خراب می کند

 

در جمع گدایان محترم نیاید چون گدا گداست خراب می کند

 

              اما بدانید 

                    

                                            «اگر گدا نبود ، کرم را معنا نبود...»

موافقین ۰ مخالفین ۰