ازامام صادق علیه السلام  در تفسیر برهان از کتاب تفسیر عیاشی و هم چنین از کتاب ثواب الاعمال نقل شده است :

«هر کس سوره بنی اسرائیل را در هر شب جمعه بخواند، نمی میرد تا امام قائم عج را درک کند و از اصحاب آن بزرگوار باشد.»