مسارعین

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ الْمُسَارِعِینَ إِلَیْهِ فِی قَضَاءِ حَوَائِجِهِ

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گدا» ثبت شده است

گدای کریم باش

گدای کرم نباش 

.

.

                  گدای کریم باش


موافقین ۰ مخالفین ۰

گدا را با کریم فرقی نیست

گدا می گیرذ ، بلا عوض

   

     و کریم می دهد ، بلا عوض


پس ...


                         گدا را با کریم فرقی نیست مگر کریم دهد و گدا گیرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

گدا کار خود تعطیل نکرد ، ما چرا کنیم

شاگردی در سحر برفی زمستان نزد استاد آمد از برای درس


    در آمدن مردد بود...


              استاد گفت : در راه که می آمدی آیا گدایی دیدی؟


شاگرد گفت : بلی


                        استاد گفت : «گدا کار خود تعطیل نکرد ، ما چرا کنیم»

موافقین ۰ مخالفین ۰

گدا

...وقتی گدا با دیگران مهمان شود، خراب می کند

 

     در جمع خوبان گدایی دعوت کرده ای، همه محترم و وزین ، اما گدا گداست ، خراب می کند

 

سر سفره ادب باید و با ادب ها کم خورند 

 

                                                  ولی چون گدایی سر سفره ای حاضر شود خراب می کند

 

مجلس سخن را دانایی سزد و چون گدایی در مجلس بزرگان در آید خراب می کند

 

در جمع گدایان محترم نیاید چون گدا گداست خراب می کند

 

              اما بدانید 

                    

                                            «اگر گدا نبود ، کرم را معنا نبود...»

موافقین ۰ مخالفین ۰