«وضعتُ الرشفعَةَ والدّرَجةَ فی التواضع»

ما رفعت و بزرگی را در تواضع قرار دادیم، ولی مردم در کبر طلب میکنند. تکبر می کند که در میان مردم بالا برود.


امام (علیه السلام) فرمود:«مَن تواضَعَ فقد رَفَعَهُ الله و مَن تکبّرَ فقد وَضَعَهُ الله»
" هر که تواضع کند خدا او را بالا می برد و و هر که تکبر کند خدا او را به زمین می زند"

یکی قطره باران ز ابری چکید           ***      خجل شد چو پهنای دریا بدید

که جای که دریاست من کیستم      ***      گر او هست حقا که من نیستم

چو خود را به چشم حقارت بدید       ***      صدف در کنارش به جان پرورید

سپهرش به جایی رسانید کار          ***      که شد نامور لؤلؤ شاهوار

بلندی از آن یافت کو پست شد        ***      در نیستی کوفت تا هست شد