هزاران مجتهد و عالم دینی خود را فرش قدم های زائران فاطمه ی ثانی کرده اند تا به همه عالم بگویند جان عالم شیعه فرش زیر پای محب فاطمه هاست.فاطمه ای که سه در بهشت را به قم اورد. -بهشت هشت در دارد که سه در آن از قم باز میشود- و بارگاهش حرم اهل بیت شد - امام صادق علیه السلام فرمود برای خدا حرمی است در مکه و برای رسول خدا حرمی است در مدینه و برای امیرالمومنین حرمی است در نجف و برای ما اهل بیت هم حرمی است در قم-آقای بهجت در حرم منور کریمه اهل بیت جامعه کبیره می خواند چون اینجا حرم همه اهل بیت است.و اینجا بیایی امام رضا علیه السلام را هم می توانی زیارت کنی-امام رضا علیه السلام فرمود هرکه خواهرم را زیارت کند مرا زیارت کرده است.

امشب میلاد کسی است که پدرش گفت : پدرت فدایت-موسی کاظم علیه السلام در باره حضرت معصومه سه بار فرمود : فداها ابوها - و چقدر بیشتر شبیه مادرت -فاطمه اول سلام الله علیها - هستی وقتی گفته اند هر که می خواهد حضرت زهرا را زیارت کند به زیارت حضرت معصومه به قم برود.

قم سرزمینی که قبلاپیغمبر شیطان را از آن رانده بود وقتی دیده بود ابلیس ملعون آنجا نشسته.قم برای اهل بیت است و شما نگین آن.


درباره عکس:

اطراف حرم حضرت معصومه سلام الله علیها قبرستانی بوده که بسیاری از علما و مجتهدین در آن مدفون هستند .